Ol49-23

Poznań Główny. Tu parowóz zdaje się nie wzbudzać większego poruszenia wśród podróżnych.

Ol49-23
Poznań Gł.
08.06.2006

Album:
Wokół Poznania