Tr5-65

Tr5-65 ze składem boczniaków zbliża się do przystanku Tłoki

Tr5-65
Rostarzewo - Tłoki
04.06.2005

Album:
Pod parą