Tr5-65

Pociąg miłosiernie zasłania plastikowe okna wmontowane w miejsce drzwi do stacyjnego magazynu

Tr5-65
Tłoki
04.06.2005

Album:
Pod parą