Tr5-65

A cóż to? Ty1-76 dostał światła? 18.07.2006

Tr5-65
Wolsztyn
18.07.2006

Album:
Wyjazdy Tr5-65 do Sobótki