Wyjazdy Tr5-65 do Sobótki

Powrót do albumu Inne

Tr5-65

Stary parowóz na czele składu złożonego z wojskowych brankardów i dwóch wagonów Bi przetacza się po stacji...

Tr5-65
Wolsztyn
18.07.2006