Wyjazdy Tr5-65 do Sobótki

Powrót do albumu Inne

Tr5-65

... by ustawić się na torze wyjazdowym w kierunku Leszna...

Tr5-65
Wolsztyn
18.07.2006