Ty2-1086

Widok od strony obrotnicy: Ty2-1086 i zestawy kołowe do lokomotyw spalinowych

Ty2-1086
Leszno
30.04.2004

Album:
Ty2-1086 jako grzejka w Lesznie