Ol49-69

Jednak w tym roku stoi on w nieco innym miejscu - jest widoczny nawet sprzed wejścia do budynku Dworca Zachodniego

Ol49-69
Poznań
22.10.2005

Album:
Tour Salon 2005