Ol49-69

Parowóz dostał zeza?

Ol49-69
Poznań
22.10.2005

Album:
Tour Salon 2005