Ol49-69

Jak można studiować plan targów podczas gdy obok przejeżdża parowóz?

Ol49-69
Poznań
21.10.2004

Album:
Tour Salon 2004