Ol49-7

Czas zdjąć reklamę, tutaj wszak "porzundek musi być"

Ol49-7
Poznań
22.10.2004

Album:
Tour Salon 2004