Ok22-31

Ok22 w krajobrazie

Ok22-31
Stary Widzim - Kębłowo
18.06.2005

Album:
Pod parą