Ol49-20

W Częstochowie na tyłach lokomotywowni stoi Ol49-20.

Ol49-20
Częstochowa
21.10.2007

Album:
Pomniki