Ol49-50

A cóż tam leży pod parowozem? Resztki szlaki czy popielnik się wykrusza?

Ol49-50
Toruń Kluczyki
14.08.2005

Album:
Pomniki