TKt48-130

Mimo pobieżnej renowacji przeprowadzonej przed rocznicą uruchomienia linii do Poznania parowóz wymaga dokładnego odnowienia powłoki malarskiej.

TKt48-130
Kępno
09.09.2006

Album:
Pomniki