Pomniki

Powrót do albumu Inne

TKt48-151

Obok parowozu stoi jedna z bodajże dwóch zachowanych oryginalnych tablic wiorstwowych z Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej

TKt48-151
Częstochowa
28.07.2006