Ty2-22

Ty2-22 stoi na terenie pięknego dworca Wrocław Świebodzki... zamienionego w targowisko.

Ty2-22
Wrocław Świebodzki
21.08.2004

Album:
Pomniki