Tp4-217

A to Tp4-217 stojący przy dawnej lokomotywowni kolei piaskowej w Pyskowicach

Tp4-217
Pyskowice
11.06.2004

Album:
Pomniki i eksponaty