Tx26-423

Tx26-423, stojący w Poznaniu, na stacji kolejki parkowej Maltanka

Tx26-423
Poznań
18.03.2002

Album:
Pomniki