Px48-1760

Px48-1760 jako pomnik przed Instystutem Pojazdów Szynowych w Poznaniu

Px48-1760
Poznań
18.03.2002

Album:
Pomniki