Px48-1760

A tak zzieleniał jego tył

Px48-1760
Poznań
18.03.2002

Album:
Pomniki