Px48-1912

Px48-1912 na urokliwej i interesującej ze wzglądu na splot torów wąskich z normalnymi stacyjce Pleszew Miasto.

Px48-1912
Pleszew Miasto
09.09.2006

Album:
Pomniki