Pt47-65

Tu przyspawać, tam przykręcić... i przegrzewacz od Pt47-106 zmienia wlaściciela

Pt47-65
Wolsztyn
29.04.2004

Album:
Różne