Ol49-69, Tr5-65

Ol49-69 i Tr5-65 w podwójnej (a)trakcji, przybyły do Poznania. 16.10.2004

Ol49-69, Tr5-65
Poznań Główny
16.10.2004

Album:
Różne