Tr12-25

Tajemniczo prezentuje się również cudczny "austriak".

Tr12-25
Wolsztyn
28.04.2006

Album:
Wolsztyn 2006