Tr12-25

Dzień parady rozpoczyna się od manewrów Tr12, który...

Tr12-25
Wolsztyn
29.04.2006

Album:
Wolsztyn 2006