Tr12-25

...podstawia pociąg "retro" w perony.

Tr12-25
Wolsztyn
29.04.2006

Album:
Wolsztyn 2006