Pt47-65

Pt47-65 oczekuje na jutrzejszą służbę na stanowisku obrządzania

Pt47-65
Wolsztyn
29.04.2005

Album:
Wolsztyn 2005