Pt47-65, Ty1-76

Wolsztyńska parowozownia... z nieco innego punktu widzenia

Pt47-65, Ty1-76
Wolsztyn
29.04.2005

Album:
Wolsztyn 2005