Nowawieś Mochy

Przenosimy się do Nowejwsi Mochy, do której zbliża się OKz32 z równie komicznym jak co roku, składem "retro"

Nowawieś Mochy
Wolsztyn
30.04.2005

Album:
Wolsztyn 2005