Wolsztyn 2005

Powrót do albumu Parady parowozów

OKz32-2

OKz32-2 podczas oblotu składu

OKz32-2
Nowawieś Mochy
30.04.2005