OKz32-2

Oczekiwanie na krzyżowanie z planowym składem do Leszna

OKz32-2
Nowawieś Mochy
30.04.2005

Album:
Wolsztyn 2005