Wolsztyn 2005

Powrót do albumu Parady parowozów

OKz32-2

Oczekiwanie na krzyżowanie z planowym składem do Leszna

OKz32-2
Nowawieś Mochy
30.04.2005