Pm36-2

Zbliżający się zmrok zdecydował o zakończeniu gonitwy w okolicach przystanku Trzebaw-Rosnówko.

Pm36-2
Trzebaw Rosnówko - Szreniawa
30.04.2006

Album:
Wolsztyn 2005