Pm36-2

Pozostało tylko pożegnać oddalający się parowóz...

Pm36-2
Trzebaw Rosnówko - Szreniawa
30.04.2006

Album:
Wolsztyn 2005