Pm36-2

... i zachowane na niej pozostałości kolejki leśnej lub folwarcznej. Niestety nam przychodzi się z nim rozstać.

Pm36-2
Płytnica
03.06.2006

Album:
Pirat 2006