Pm36-2

Przepraszam "Pięknej Heleny". Choć to i tak na jedno wychodzi.

Pm36-2
Wolsztyn
05.05.2001

Album:
Wolsztyn 2001