Tr12-25

Przed wyjazdem - skład prezentujący się w pełnej gotowości w skansenie

Tr12-25
Chabówka
06.05.2006

Album:
Chabówka - Limanowa 06.05.2006