Pm36-2

A Pm36-2 tradycyjnie przyjeżdża z "Cegielskim". Tym razem przez Leszno i tendrem naprzód

Pm36-2
Wolsztyn
04.05.2002

Album:
Wolsztyn 2002