Tr12-25

..i na ostrym łuku jednocześnie.

Tr12-25
Kasina Wielka - Skrzydlna
06.05.2006

Album:
Chabówka - Limanowa 06.05.2006