Tr12-25

Docieramy do Dobrej Koło Limanowej. Na stacji pasą się już przedstawiciele miejscowej fauny gospodarskiej

Tr12-25
Dobra k/Limanowej
06.05.2006

Album:
Chabówka - Limanowa 06.05.2006