2004

Powrót do albumu Parowozy w ruchu planowym

Pt47-65

Pt47-65
Wiry - Szreniawa
23.03.2004