2004

Powrót do albumu Parowozy w ruchu planowym

Pt47-65

Pt47-65
Szreniawa
19.04.2004