2004

Powrót do albumu Parowozy w ruchu planowym

Pt47-65

Pt47-65
Szreniawa - Wiry
23.04.2004