Katowice - Gliwice. 150 lat GKW

Powrót do albumu Pociągi specjalne

Tr12-25

Gotowy do odjazdu...

Tr12-25
Katowice
05.09.2003