Tr12-25

Postój (nieplanowany) na stacji Bytom Bobrek

Tr12-25
Bytom Bobrek
05.09.2003

Album:
Katowice - Gliwice. 150 lat GKW