Tr12-25

A to już cel podróży czyli Gliwice. Zjazd do szopy na obrządzanie i usunięcie defektu sprężarki

Tr12-25
Gliwice
05.09.2003

Album:
Katowice - Gliwice. 150 lat GKW