Katowice - Gliwice. 150 lat GKW

Powrót do albumu Pociągi specjalne

Tr12-25

Powrót do pociągu. Tr12-25 i nastawnia bramowa w Gliwicach

Tr12-25
Gliwice
05.09.2003