Ty2-953

Czynny parowóz w uśpionym skansenie czeka na kolejny dzień służby

Ty2-953
Chabówka
14.07.2007

Album:
Chabówka - Dobra k. Limanowej