Ty2-911

Piękny parowóz w pięknych górach - czego jeszcze chcieć?

Ty2-911
Sieniawa - Pyzówka
28.07.2007

Album:
Parowozjada 2007