Parowozjada 2007

Powrót do albumu Parowozjady

TKh49-1, Ferrum

Przygodowania do rozpoczęcia Parowozjady: składy pociągów oczekujące w Chabówce na przejazd do Rabki Zaryte

TKh49-1, Ferrum
Chabówka
28.07.2007